Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Styrgrupp

Sven Lovén centrum för marin infrastruktur (Lovéncentret) är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet (GU). Lovéncentrets värdenhet är Naturvetenskapliga fakulteten vid GU. Ledningen består av föreståndare, administrativ chef och controller. Det finns också en styrgrupp som skall ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av forskningsinfrastrukturen.

Styrgruppen för Lovéncentret:

 • arbetar på uppdrag av dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten. Den beslutar i alla strategiska, vetenskapliga och större ekonomiska frågor, som rör verksamheten och dess utveckling vid Lovéncentret, inom de ramar som sätts upp för verksamheten. Det gäller t.ex. investeringar, bidrags- och anslagansökningar samt förändringar i kompetensprofil för infrastrukturenheten.
 • beslutar om verksamhetsplan, kommunikationsplan och budget inom de ramar som sätts upp för verksamheten.
 • ansvarar för prioritering av forskningsprojekt och fördelning av resurser till forskningsprojekt. Till stöd har styrgruppen ett vetenskapligt råd; styrgruppen utser ledamöter till rådet. Styrgruppen kan delegera prioritering och resursfördelning av mindre projekt till föreståndaren.
 • verkar för ökad användning av den marina infrastrukturen för relevant forskning och utbildning i samråd med Centrum för hav och samhälle samt institutionen för marina vetenskaper.
 • ansvarar för fördelning av tid mellan forskning och utbildning vid stationerna och på fartyget.
 • beslutar om formerna för Lovéncentrets arbete med användare och hur de involveras för att tillgodose deras behov av service, utrustning etc.
 • följer upp Lovéncentrets verksamhet och beslutar om en årlig verksamhetsrapport. Styrgruppen rapporterar årligen till dekanus och i övrigt håller dekanus informerad om utvecklingsbehov och investeringar.
 • ska arbeta i enlighet med eventuella avtal som ingående parter slutit med varandra och i enlighet med de överenskommelser som gjorts mellan berörda intressenter, inklusive villkor för anslag eller bidrag.
 • ska sammanträda minst två gånger per år. Styrgruppen kan sammankallas för ytterligare möten vid behov.
 • utser vice ordförande bland ordinarie ledamöter.
 • är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna samt ordförande eller vice ordförande är närvarande.
 • kan kalla till sig den expertis som behövs eller utse ytterligare adjungerade ledamöter vid behov av särskild kompetens eller samordning med andra infrastrukturer.
 • ska tillfråga University of Gothenburg Marine Advisory Board inför långsiktiga strategiska beslut.

 

Styrgruppen bör ha följande principiella sammansättning:

 • extern ordförande, gärna internationell; ordföranden bör ha erfarenhet av styrgruppsarbete vid en nationell eller internationell enhet
 • en ledamot från ledningen för institutionen för marina vetenskaper, dvs. prefekt eller den prefekten föreslår
 • en ledamot från Centrum för hav och samhälle, dvs. föreståndaren eller den föreståndaren föreslår
 • en ledamot lokaliserad permanent på en av fältstationerna
 • en ledamot från Chalmers tekniska högskola
 • tre ledamöter från andra relevanta svenska lärosäten, såsom Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet
 • en ledamot från en avnämare, såsom myndighet, näringsliv eller ideell organisation
 • en ledamot utsedd av Kungl. Vetenskapsakademien

Därtill ska en representant för värdenhetens ledning, dvs. Naturvetenskapliga fakulteten, samt föreståndaren adjungeras till styrgruppen.

Tills vidare, dock längst till och med 2018-12-31, består Lovéncentrets styrgrupp av följande ledamöter:

 • Ole Arve Misund, ordförande, NIFES
 • Per Hall, GU
 • Lena Gipperth, GU
 • Henrik Pavia, GU
 • Karin Andersson, Chalmers tekniska högskola
 • Christina Elfwing, Stockholms universitet
 • Joakim Hjelm, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Johan Wikner, Umeå universitet
 • Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen
 • Leif Anderson, GU, utsedd av Kungl. Vetenskapsakademien

och adjungerade:

 • representant för Naturvetenskapliga fakultetens ledning
 • föreståndaren för Lovéncentret
Sidansvarig: Martin Larsvik|Sidan uppdaterades: 2016-10-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?