Till startsida
Webbkarta

Forskare vid Lovéncentret

Nedanstående forskare och annan personal tillhör andra institutioner, men arbetar åtminstone halvårsvis vid Lovéncentret. Projekt och kontaktuppgifter beskrivs närmare på respektive institutions webbplats.

Agrenius Stefan (BioEnv), tfn 031-786 95 24
André Carl (BioEnv), tfn 031-786 96 33
Appelqvist Christin (BioEnv), tfn 031-786 96 68
Ardehed Angelica (BioEnv), tfn 031-786 96 88
Asplund Maria (BioEnv), tfn 031-786 95 26

Baden Susanne Pihl (BioEnv), tfn 031-786 95 27
Berggren Matz (BioEnv), tfn 031-786 95 28
Bergström Per (BioEnv), tfn 031-786 96 83
Brock Elisabet (BioEnv), tfn 070-247 49 50
Butlin Roger (BioEnv)

Cervin Gunnar (BioEnv), tfn 031-786 96 89

De Wit Pierre (BioEnv), tfn 031-786 95 50
Dunér Holthius Thomas (BioEnv)
Dupont Sam (BioEnv), tfn 031-786 95 31
Duvetorp Mårten (BioEnv), tfn 031-786 96 31

Eriksson Susanne (BioEnv), tfn 031-786 95 25

Fauville Geraldine (IPKL), tfn 031-786 28 18
Friis-Møller Lene (BioEnv), tfn 031-786 95 32

Granmo Åke (BioEnv), tfn 031-786 95 46
Gröndahl Fredrik (KTH), tfn 08-790 61 58
Gullström Martin (SU), tfn 031-786 95 44

Havenhand Jonathan (BioEnv), tfn 031-786 96 82
Hassellöv Martin (CMB), tfn 031 786 90 50
Hernroth Bodil (HKR), tfn 070-604 51 20

Infantes Oanes Eduardo (BioEnv), tfn 031-786 00 00

Jakobsson Stina (BioEnv)
Johannesson Bo (BioEnv), tfn 031-786 96 26
Johannesson Kerstin (BioEnv), tfn 031-786 96 11
Jonsson Lisbeth (BioEnv), tfn 031-786 96 22
Jonsson Per (BioEnv), tfn 031-786 96 27
Joyce Alyssa (BioEnv), tfn 031-786 96 53
Jutfelt Fredrik (BioEnv), tfn 031-786 3669

Karlsson Jan (BioEnv), tfn 031-786 96 29
Krång Anna-Sara (BioEnv), tfn 031-786 95 42

Larsson Ann (BioEnv), tfn 031-786 96 13
Lindahl Odd (KVA), tfn 070-949 23 00
Lindegarth Mats (BioEnv och Havsmiljöinstitutet), tfn 070-548 31 11
Lindegarth Susanne (BioEnv), tfn 031-786 96 78
Lundgren Ullika (NF och Miljö), tfn 031-786 98 70

Nilsson Per (BioEnv), tfn 070-539 32 89
Norlinder Erika (BioEnv), tfn 031-786 95 37
Nylund Göran (BioEnv), tfn 031-786 96 75

Ogemark Martin (BioEnv), tfn 031-786 96 47
Ortega-Martinez Olga (BioEnv), tfn 031-786 95 48

Panova Marina (BioEnv), tfn 031-786 96 23
Pansch Christian (CMB), tfn 031-786 96 79
Pavia Henrik (BioEnv), tfn 076-114 57 57
Pereyra Ricardo (BioEnv), tfn 031-786 96 17
Pihl Leif (BioEnv), tfn 031-786 95 38
Pleijel Fredrik (BioEnv), tfn 070-365 21 21

Renborg Elin (BioEnv), tfn 031-786 96 25
Ring Anna-Karin (BioEnv), tfn 031-786 96 15
Rosenberg Rutger (BioEnv), tfn 031-786 95 47
Rödström Eva Marie (BioEnv), tfn 031-786 96 30

Strand Malin (BioEnv och SLU), tfn 031-786 96 69
Strand Åsa (BioEnv), tfn 031-786 96 34
Strömberg Susanna (BioEnv), tfn 031-786 96 36
Styf Hannah (BioEnv)
Svanberg Linda (BioEnv), tfn 031-786 95 30
Svensson Robin (BioEnv), tfn 031-786 96 84
Svärdh Marie (Havsmiljöinstitutet), tfn 0733-46 75 34

Ungfors Anette (BioEnv), tfn 031-786 96 76

Thorndyke Michael (KVA), tfn 031-786 95 20
Tiselius Peter (BioEnv), tfn 031-786 95 39
Toth Gunilla (BioEnv), tfn 031-786 96 14

Wood Hannah (BioEnv), tfn 031-786 96 87
Wrange Anna-Lisa (BioEnv), tfn 031-786 96 16

Till sidans topp