Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • Motorer installeras i nya forskningsfartyget

  [2015-05-07] Byggnationen av det nya forskningsfartyget går nu in i sitt slutskede.

 • Tack till Berne Petersson och Lisbeth Kleen som nu går i pension

  [2015-04-30] Under Valborgsmässoaftonsdag var det avtackning för Lisbeth Kleen och Berne Petersson, två medarbetare som sammanlagt arbetat 56 år på Kristineberg.

 • Forskare tolkar havets kemiska språk

  [2015-04-28] Det kemiska "språk" som används av marina arter i havet har länge varit ett mysterium. Men nu har en internationell forskargrupp, med forskningsledare från Göteborgs universitet, lyckats tolka delar av språket. Studien publiceras i prestigefulla tidskriften PNAS.

 • Kontakter knöts på Swedish Maritime Day

  [2015-04-24] Lovéncentret deltog i Swedish Maritime Day 20 april och knöt många kontakter med möjliga framtida samarbetspartners.

 • Ansiktslyftning i Topplabbet och Övre föreläsningssalen

  [2015-04-14] Under vinterhalvåret har två lokaler på Lovéncentret Tjärnö fräschats upp. Det är dels det totalrenoverade Topplabbet och dels Övre föreläsningssalen med nytt möblemang.

 • Studenter bloggar om Spring School på Lovéncentret Tjärnö

  [2015-04-13] 54 studenter och 11 lärare har kurs på Lovéncentret Tjärnö 8-18 april. Kursen är lik den som hölls här för ett år sedan. Studenter gör undersökningar inom nio tematiska områden. Förutom att träna sig i att utföra forskning, lär de också att kommunicera vetenskap till allmänheten.

 • Lovéncentret har valts in som ny medlem i EUROFLEETS 2

  [2015-03-27] Vid årsmötet för det EU-finansierade projektet EUROFLEETS 2 godkändes Lovéncentret, Göteborgs universitet, som medlem i konsortiet.

 • Havet 1888: Vad historien kan lära oss om tillståndet i havet

  [2015-03-17] Runt år 1888 hade man redan börjat märka av vissa förändringar i havsmiljön. Åtgärder sattes in för att motverka den negativa trenden. Men tyvärr blev det inte bättre, utan i det stora hela betydligt sämre. Stora bestånd av ålgräs, ostron och fisk är i dag helt försvunna och kanske omöjliga att återskapa. I Havsmiljöinstitutets nya rapport Havet 1888 görs djupdykningar i de gamla arkiven. Genom att blicka tillbaka i tiden kan vi bättre förstå situationen vi har idag ¿ och vad som behöver göras.

 • Kan hoppkräftor anpassa sig till havsförsurning? Tja ... det beror på

  [2015-03-11] Ett alltmer försurat hav till följd av människans aktiviteter har blivit ett allvarligt hot mot många arter. Nu visar nya studier att vissa marina arter kan anpassa sig till havsförsurningen - men bara under särskilda omständigheter.

 • Stort intresse för internationalisering och vetenskaplig förnyelse

  [2015-02-12] Totalt inkom 48 ansökningar för medel ur fonden för internationalisering och vetenskaplig förnyelse vid Lovéncentret.

Fler nyheter

Till sidans topp